Семеринги: толеранси

                                           

Допустимо отклонение на външния диаметър в инчове и милиметри

Инчове:                          

Диаметър на отвора Допустими отклонения  Толеранс
На металната черупка На каучуковия външен диаметър На металната черупка На каучуковия външен диаметър
Под 1,000 +0,004 +0,006 +/-0,002 +/-0,003
1,001-2,000 +0,004 +0,007 +/-0,002 +/-0,003
2,001-3,000 +0,004 +0,008 +/-0,002 +/-0,003
3,001-4,000 +0,005 +0,010 +/-0,002 +/-0,004
4,001-6,000 +0,005 +0,010 +0,003 +/-0,004
-0,002
6,001-8,000 +0,006 +0,010 +0,004 +/-0,004
-0,002
8,001-10,000 +0,008 +0,010 +0,006 +/-0,004
-0,002
10,001-20,000 +0,008 +0,010 +0,010 +/-0,004
-0,002

Милиметри:

Диаметър на отвора На металната черупка На каучуковия външен диаметър
Под 50,00 +0,10/+0,20 +0,15/0,30
50,01-80,00 +0,13/+0,23 +0,20/+0,35
80,01-12,00 +0,15/+0,25 +0,20/+0,35
120,01-180,00 +0,18/+0,28 +0,25/+0,45
180,01-315,00 +0,20/+0,30 +0,25/+0,45
315,00-500,00 +0,23/+0,35 +0,30/+0,55

Широчинен толеранс на уплътнението:

Инч Толеранс Милиметър Толеранс
Под 0,313 +/-0,008 Под 8 +/-0,20
0,314-0,472 +/-0,012 8,01-12 +/-0,30
0,473-0,709 +/-0,016 12,01-18 +/-0,40
Над 0,710 +/-0,020 Над 18 +/-0,50

Допустимо отклонение и разрешен ексцентритет на външния диаметър на уплътнението в милиметри

Диаметър на отвора Допустимо отклонение Позволен ексцентритет
На металната черупка На каучуковия външен диаметър
Под 50 +0,10/+0,20 +0,15/+0,30 0,25
50,1-80 +0,13/+0,23 +0,20/+0,35 0,35
80,1-120 +0,15/+0,25 +0,20/0,35 0,50
120,1-180 +0,18/+0,28 +0,25/0,45 0,65
180,1-300 +0,20/+0,30 +0,25/+0,45 0,80
300,1-500 +0,23/+0,35 +0,30/+0,55 1,00

      

2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                          Последна промяна на 30.04.2004 от RS.