Свръхтемпература

                                

Свръхтемпература на уплътнителния край на семерингата:

Температурата, която въздейства пряко  върху уплътняващия ръб на на уплътнителния пръстен на радиалния вал оказва голямо влияние върху продължителността на живот на семерингата и съществено изменя експлоатацонната и издръжливост. Фактическата температура на мястото на уплътнението се получава като комбинация от температурата на медията и топлината в резултат на триене при уплътняващата устна. Топлината на триене зависи от качеството на външната повърхност на вала, от неговите обороти, от диаметъра, както и от употребяваната медия. Появяващата се температура на уплътняващия ръб се намира в зависимост от условията за отвеждане на топлината на даденото място на употреба и нараства с увеличаването на оборотите.

         

         

        

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                          Последна промяна на 21.04.2004 от RS.