Условия за съхраняване

                             

Съхраняването, почистването и поддръжката следва да се осъществяват съгласно предписанията на стандартите DIN 7716 и ISO 2230, които се отнасят за всички еластомерни компоненти, независимо дали са произведени от естествен или синтетичен каучук. Върху продължителността на живот на О-пръстените оказват влияние множество фактори (кислород, озон, топлина, влага, разтворители и др.) и следователно подходящите  условия за съхраняване са от голямо значение за оптимизиране работата и продължително запазване на уплътняващата им функция във вградено състояние. Когато се съхранявани правилно преди вграждане, О-пръстените запазват качествата си продължително време (до няколко години) без значително ограничение на приложението.

Помещенията за съхранение трябва да бъдат хладни, сухи, защитени от прах и сравнително добре проветряеми. Температурата следва да се поддържа възможно най-близка стайната ( –10°C до +20°C), тъй като в противен случай се скъсява продължителността на живота на О-пръстените. Отоплителните тела и водопроводните инсталации, ако има такива в хранилището, следва да бъдат отделени с преграда и разстоянието между тях и стоките да бъде поне 1 м. Относителната влажност е за предпочитане да бъде 65 %. Светлината трябва е разсеяна; с тази цел ако има прозорци, те трябва да бъдат покрити с червена или оранжева боя (в никакъв случай синя).  Всички източници на светлина, които излъчват ултравиолетова радиация са вредни, тъй като допринасят за формирането на озон. Стартиране на електрическо оборудване, мотори и машини, които могат да възпроизведат искра или да създадат поле с високо напрежение също допринася за формирането на озон. В хранилището не бива да се съхраняват разтворители, горива, химикали, киселини, дизинфектанти, и др.  По възможност Ви съветваме да ги съхранявате в оригиналните им полиетиленови опаковки до момента на влагането им в употреба.

Допълнителни предпазни мерки

- Избягвайте външни увреждания, например повърхностно нараняване от захващащи кламери или деформации от поставяне на големи тежести върху О-пръстените, не разтягайте, не прегъвайте и не ги закачайте да висят, тъй като това уврежда структурата им.

- При влагане в производството, по възможност спазвайте последователността на доставка, за да избегнете застояване в склада.

- Ако се съмнявате в състоянието на даден О-пръстен, който е съхраняван продължително време, можете да го проверите като го опънете съвсем леко. О-пръстени, върху които при лек опън се забелязват фини пукнатини, не бива да се използват. 

Главна страница о-пръстени        

Начало

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                                                    Последна промяна на 10.05.2004 от RS.