Стъпаловидности в диаметъра на шнура

                                                       

Дадената таблица съдържа стъпаловидностите в дебелината на шнура d2 в зависимост от вътрешния диаметър d1. Тези стойности съответстват на разпоредба на DIN 3771 част 1 и подпомагат обяснението на уплътненията с о-пръстени. Всички данни са в mm.

Дебелина на шнура d2

1.80

VVVV1гггV

2.65

            Эээээээээ1э

3.55

                   Ъ1ъъъъъъъъъъъъъъъъъъ

5.30

                                  111111111111111111111111111111

7.00

                                                          222222222222222222222222222222222

Вътрешен диаметър d1

      

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                                              Последна промяна на 27.04.2004 от RS.