ISO 9001: гаранция за качество

                                                 

Ръководството на фирма "САТЕЛИТ НИКИС" е посветило усилията си да утвърди фирмата като коректна и уважавана търговска организация, както на българския, така и на международните пазари. В тази връзка въвеждането на система за управление на качеството и нейното сертифициране по международния стандарт ISO 9001 бе важно стратегическо решение и като такова се нареди сред основните приоритети на фирмата за 2004 г. След успешен одит, проведен на 01.06.2004 г. от TÜV Nord, за нас беше чест и заслужено признание да получим своя сертификат.

Като фирма сертифицирана в съответствие с ISO 9001, ние сме си поставили високи критерии при избора на доставчици и продукти. Качествената ни концепция изисква да мислим процесно и да следим всеки един етап от работата си с прецизност и постоянство. В тази връзка, непрекъснатото усъвършенстване на всички процеси от работата в съответствие със съвременните правила и параметри за контрол на качеството представляват съществена част от философията на нашата фирма. Нашият стремеж е ежедневно да предоставяме на всички свои клиенти конкурентноспособни услуги, които в най-пълна степен да удовлетворяват конкретните им нужди и изисквания, и на тази база да градим партньорство, основано на взаимно доверие и гарантирано качество.

Именно към непрекъснатото удовлетворяване на нашите клиенти са насочени и основните цели, които ръководството си е поставило: непрекъснато подобряване на качеството на извършваната услуга;  оптимизиране на организацията по управлението на процесите и дейностите; осигуряване на възможности за непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците с оглед поддържане на високо ниво на професионализъм във всички аспекти на дейността; създаване на позитивна работна атмосфера, способстваща изявяването на максимума на уменията и способностите на сътрудниците.

Осъзнавайки факта, че качеството е решаващ фактор в конкурентната борба, а управлението на качеството е вярното средство за завоюване на пазарни позиции, считаме, че разработването, внедряването, сертифицирането и поддържането на ефективна система по управление на качеството, напълно отговаряща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2001, е ключът към икономическия растеж и просперитета на фирмата.

                    

 

| За нас | О-пръстени | Семеринги | Други продукти | ISO 9001 | Какво ново | За контакт|

© 2004-2005 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                          Последна промяна на 25.04.2005 от RS.