Семеринги: Приложение

                            

Конструктивните форми A и AS гарантират една сигурна опора в отвора на корпуса и осигуряват това в целия температурен диапазон, включително и при корпусни материали, които имат различен коефициент на температурно разширение.

За разлика от конструктивна форма A, при форма AS вулканизираният допълнителен прахозащитен ръб предпазва от проникването на мръсотия. Пространството между уплътнителния и прахозащитния ръб може допълнително да се запълни с подходяща смазка за да се предотврати бързото износване на вала и образуването на корозия.

Обороти / Периферна скорост

Максимално допустимите обороти при режим на работа без налягане могат да се определят съгласно дадената по-долу диаграма. Тази диаграма е полезен източник на информация и при избор на най-удачния материал в зависимост от условията на работа. Стойностите за работния режим с нагнетателно натоварване ще разберете от таблица 1. В тази таблица са записани граничните стойности за налягането в зависимост от оборотите и от периферната скорост.

Таблица 1    
Разлика в налягянето 

Вал

в bar/max Максимално допустими обороти [min -1] При максимална периферна скорост [m/s]
0,50 до 1000 2,80
0,35 до 2000 3,15
0,20 до 3000 5,60

Максимално допустими обороти за различните видове каучук

      

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                          Последна промяна на 10.05.2004 от RS.