Семеринги: монтаж                                                                                          

                                                                      

Общи бележки:

В зависимост от модела, семерингите се произвеждат гумирани, гладки, вълнообразно набраздени или с метално покритие на външната повърхност. Уплътняването на отвора на корпуса се постига чрез добавката на еластомерно покритие в притегателното гнездо.

Монтиране:

Семерингата се монтира така, че уплътняващият ръб да е обърнат към предназначеното за уплътняване място и да е открит. Уплътнението на вала трябва да е монтирано централно и вертикално спрямо вала и по посока на оста не бива да бъде презатягана. Трябва да се обърне внимание на това семерингата да не се повреди при монтирането, особено уплътняващия ръб. Поради това преди монтажа трябва да се съблюдава монтажното пространство да бъде почистено, а валът и семерингата да са намазани с твърда смазка, респективно масло. В зависимост от посоката на монтиране y или x може да е препоръчително поставянето на радиус или фаска. При притискането на семерингата отвътре трябва да се внимава уплътнението да не се изметне или изкриви. Набиващата сила следва да бъде упражнена възможно най-близо до външния диаметър.

Горна външна повърхност:

Контактната повърхност представлява най-важната функционална област на семерингата между уплътняващия ръб и горната повърхност на вала. Изработката на повърхността на насрещно въртене оказва съществено влияние върху уплътнеността и експлоатационната издръжливост на валовия уплътнителен пръстен. Горната повърхност трябва да се изработи възможно най-изчистена от гънки, прободния канал да се шлифова или да се валцува с гладки ролки. Препоръчителната стойност на неравности на външната горна повърхност е в диапазона Ra 0,2 до 0,8 m или Ra 1 до 5 m и Ra 6,3 m. Твърдостта на ходовата повърхност трябва да възлиза най-малко на 45 HRC. При закаляване на горната повърхност е необходима дълбочина на втвърдяване от минимум 0,3 mm. Ако повърхността на противоположния ход се нитрира, сивият чугунен пласт трябва да се отстрани.

Размери и толеранси:

Корпусен пробив (вж. Таблица 2)

Диапазон на ходовите повърхности     Размери в mm Фаска              размери в mm
  Уплътняваща устна Уплътняваща устна и прахозащитен ръб
b e1 e2 e3 e4
7 3,5 6,1 1,5 7,6
8 3,5 6,8 1,5 8,3
10 4,5 8,5 2 10,5
12 5 10 2 12
15 6 12 3 15
20 9 16,5 3 19,5
d1 (d1 - d3)1) d2
10 1,5  >  50 - 70
> 10 - 20 2,0  > 70 - 95
> 20 - 30 2,5

 > 95 - 130

> 30 - 40 3,0  > 130 - 240
> 40 - 50 3,5  > 240 - 500

Ако вместо фаска трябва да се изработи радиус, той не бива да бъде да бъде по-малък от разликата в диаметрите (d1 - d2). Радиусът r2 min при форма А=0,6 mm, при форма AS=1 mm

Главна страница семеринги

Начало

2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                          Последна промяна на 21.04.2004 от RS.