Семеринги: избор на материал

                                                      

NBR

ACM

VMQ

FPM

Други

 

УстоУстойчивост към работната среда:

Таблицата показва устойчивостта на еластомерите NBR и FPM в най-често срещаните групи медии в зависимост от максимално допустимата постоянна температура. Обозначението х означава, че съответният материал не е стабилен спрямо всички медии в дадената група. В такива случаи се препоръчва семерингата да се подложи на тестване в съответната медия преди включване в действие.

 

Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Устойчив спрямо въздействието на минерални масла и мазнини, особено хидравлични масла, смазки, бензин, както и други алифатни въглеводороди, киселини и луги, несъдържащи ароматизирани и хлорирани добавки. Добрите механични свойства, като например висока устойчивост на налягане, твърдост и температура (-250C до +1200C) осигуряват на този каучук широк обхват на приложение.

Предимства
 • Добра устойчивост на масла и горива
 • Добра устойчивост на температури: -20С до +120С в масло
 • Добра устойчивост на опън и износване
 • Слабо подуване във вода
Недостатъци
 • Слаба устойчивост на атмосферни фактори, озон и светлина
 • Слаба устойчивост на полярни флуиди
 • Слаба устойчивост на хлорирани въглеводороди
 • Слаба устойчивост на ароматични флуиди

Горе

Акрилатен каучук (ACM)

Средно добри механични свойства; устойчив на масла, твърди смазки; окисляване, озон; поема вода и пара. Много добра устойчивост на високи температури и горещи масла. ACM е устойчив на моторни масла с модерни добавъчни пакети, масла за предавки, смазки и т.н. Към това се прибавят и високата окислителна и озонова устойчивост.

ПРЕДИМСТВА
 • Добра устойчивост на масла и горива
 • Добра устойчивост на температура: -10С  до 150С в масло
 • Добра устойчивост на атмосферни фактори и озон

 

 

НЕДОСТАТЪЦИ
 • Неподходящ за употреба при контакт с вода и водни разтвори
 • Ограничена гъвкавост на студ
 • Ограничена издръжливост на опън и скъсване
 • Слаба издръжливост на износване
 • Слаба издръжливост на полярни и ароматични флуиди и хлорирани въглеводороди

Горе

Силиконов каучук (VMQ)

Областта на приложение на този каучук се определя от много добрата му издръжливост на високи и ниски температури (-55C до +200C), въпреки, че тези показатели не важат за приложението му в гореща вода или пара. Въпреки, че маслоустойчивостта на силиконовия каучук приблизително достига тази на NBR, физикомеханичните му свойства са значително по-слаби от тези на NBR.

ПРЕДИМСТВА
 • Отлична температурна издръжливост: -55С до +180С
 • Най-добра топлинна устойчивост от всички видове каучуци
 • Най-добра устойчивост на студ от всички видове каучуци
 • Отлична устойчивост на атмосферни фактори и озон
 • Много добра еластичност

НЕДОСТАТЪЦИ

 • Слаба издръжливост на опън и скъсване
 • Слаба издръжливост на износване
 • Чувствителност към хидролиза
 • Слаба устойчивост на ароматни масла и окислени минерални масла
 • Слаба устойчивост на дифузия

 

 

Горе

Флуорен каучук (FPM)

Изключително добра устойчивост спрямо въздействието на минерални масла, алифатни и ароматни въглеводороди, както и въглеводороди, съдържащи хлор, концентрирани и разредени киселини, слаби основи. Отличната устойчивост на висока температура--до +200C--както и на ниски температури--до -30C--в зависимост от използвания тип, много добрите механични показатели и забележителната устойчивост на стареене поставят каучука FPM далеч над традиционните синтетични каучуци. Особено подходящ за работа при високи периферни скорости (виж графиката по-горе).

ПРЕДИМСТВА
 • Отлична издръжливост в широк температурен диапазон: -30С до 200 С
 • Издръжливостта на масла и горива е по-добра от тази на всички други видове каучуци
 • Единственият силно еластичен каучук, устойчив на ароматични и хлорирани въглеводороди
 • Незначителна газопропускливост
 • Отлична издръжливост на атмосферни фактори и озон
 • Слабо подуване във вода
НЕДОСТАТЪЦИ
 • Ограничена гъвкавост при студ
 • Ограничена издръжливост на опън и скъсване
 • Силно компресионно слягане в гореща вода
 • Слаба устойчивост на полярни разтвори

 

 

 

 

Горе

 Други видове материали

В допълнение към гореописаните материали, по поръчка могат да се произведат и доставят изделия от EPDM, NEOPRENE, Тефлон (PTFE) и Филц (FELT).

                   

         2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                                      Последна промяна на 17.06.2004 от RS.