Грапавост на повърхността

                                                           

Дадените в таблицата стойности служат като насоки за голяма част от възможните приложения на уплътненията и се базират на ISO 3601-2 : 

Повърхност

Приложение

Натиск

Грапавост на повърхността

Ra (µm)

Rmax (µm)

Основа на жлеба и профил на жлеба

Статично

Непулсиращ

3.2

12.5

Пулсиращ

1.6

6.3

Динамично

 

1.6

6.3

Насрещна уплътнявана повърхност

Статично

Непулсиращ

3.2

12.5

Пулсиращ

1.6

6.3

Динамично

 

0.4

1.6

Наклони на въвеждане

 

3.2

12.5

    

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                                              Последна промяна на 14.04.2004 от RS.