Допустимо притискане

                                                                  

           

- Динамично уплътняване    - Статично уплътняване    - Аксиално уплътняване       

Горните графики показват допустимото уплътняване на О-пръстените в проценти в зависимост от дебелината на шнура.

Главна страница о-пръстени        

Начало

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                                              Последна промяна на 30.04.2004 от RS.