Изпратете коментар 

  

Кажете ни какво мислите за нашия уебсайт, продуктите ни, организацията ни или за каквото друго се сетите. Ние приветстваме и високо оценяваме Вашите коментари, мнения и предложения, защото чрез тях можем постоянно да подобряваме дейността си и в още по-голяма степен за удовлетворяваме Вас, нашите клиенти.

Какъв вид коментар бихте искали да изпратите?

Оплакване Проблем Предложение Похвала

Върху какво бихте искали да коментирате?

Друго:

Напишете коментара си тук:

Как да се свържем с Вас:

Име:
E-mail
Тел.:
Факс:
Моля, свържете се с мен при първа възможност по този въпрос.

               

Радостина Стефанова.
Copyright 2004 [Сателит Никис]. Всички права запазени.
Последна промяна: 21 Април 2004.