Семеринги: Съосност и ексцентритет

               

                                                              

Съосност

Отворите за поемането и закрепването на вала и корпуса трябва да се намират възможно най-централно един спрямо друг, тъй като едно разминаване между вала и отвора за закрепване на корпуса води до неправилно разполагане на уплътнителния ръб и съответно до неравномерно разпределяне на притискателната сила на ръба. Отклонението в центрирането не трябва да превишава определени стойности, в противен случай едностранното и по-високо натоварване и състояние на напрегнатост може да уголеми ширината на ходовата диря и получаващата се в резултат на това загуба на притискателна сила може да предизвика неуплътненост на противоположната страна.

 

Ексцентритет

Отклонението в радиалния ход на вала може да доведе до неравномерно триене на уплътняващия ръб на пръстена на радиалния вал. Това свръхнатоварване на уплътнителната устна на свой ред води до по-бързо износване, в следствие на което се наблюдава кратка експлоатационна издръжливост и течове. Затова е най-добре по възможност да се избягва динамичния ексцентритет на вала. Минималното отклонение в радиалния ход се компенсира чрез еластичното действие на уплътняващата устна.
 

 

 

    

© 2004 Сателит Никис. Всички права запазени.                                                          Последна промяна на 21.04.2004 от RS.